Hiljuti jõudis Euroopa Kohus otsusele, et juhtumite korral, kus lendu korraldab pileti müünud lennufirmast erinev firma, võib pileti müünud firmat võtta vastutavaks tõrgetele juhul, kui olukord vastab kindlatele tingimustele.

Põhiliseks Euroopa Kohuse seisukohta toetavaks argumendiks, kellele konkurendid olid refereeritud Landgericht Hamburgi poolt, olid juhtumid, mis vastasid eelnimetatud tingimustele (näiteks pikaajalised wet lease tüüpi lepingud lennufirmade vahel).Lennufirma, mis langetab otsuse jätkata lendu ning tegeleb selle planeerimisega, kuulub endiselt töötava lennuettevõtte definitsiooni alla, mis on vastuoluline selle termini üldkasutusliku tähendusega.

Näiteks TUIFly

Reisija Wirth ja tema kolm reisikaaslast esitasid nõude otse lennuettevõttele Thomson Airways ning mitte piletimüüjale TUIFly – nende lend hilines märkimisväärselt ning regulatsiooni 261/2004 järgi oli neil õigus rahalisele kompensatsioonile. Thomson Airways liisis lennuki koos meeskonnaga (wet lease) TUIFly-le ning reisijate seisukohast on Thomson Airways tõrkes süüdi.Tavakorras selliste juhtude käsitlemisel on esitada nõue lennufirmale, kes viivad otseses mõttes lendu läbi, ehk juhivad lennukit. Thomson Airways hooldab lennukit, palkab meeskonna ja seega on mõistuspärane arvata, et nemad vastutavad kõikide lennuga seotud probleemide eest.

Siiski on pärast põhjalikku uuringut selgunud, et TUIFly ja Thomson Airwaysi vahelises lepingus on selgelt kirjas, et mitmed tähtsad protsessid nagu reisijate turvalisus, pardateenused, maapealne käsitlemine, koha reserveerimine ja autoriseerimise saamine jäävad piletimüüja TUIFly kohustusteks ning polnud allhanke korras tellitud Thomson Airways’ilt. See kriitiline fakt tähendas, et isegi kui Thomson Airways oli märgitud kui lennufirma, kes tegeleb kohtade reserveerimiste ja piletitega, siis TUIfly täitis endiselt töötava lennuettevõtte rolli, mis tõi neile ka kaasa operatiivse lennuettevõtte kohustused reisijatele.

Kohtuotsusest on tähtsaks tõsiasjaks õppida see, et lennufirma, mille vastu saab õiguslikult esitada nõude varieerub juhtumipõhiselt, olenedes lepingust.

Juriidika

Comments are closed.