Helpflight

Menu

Silt: Juriidika

Milline on parim lennukompensatsiooni firma

Kompensatsiooni küsimine lennu hilinemise või tühistamise puhul on tänapäeval üsna kulukas. Paljud lennukompensatsioonifirmad on oma hinnamudelid protsentidesse teisendanud. Nii on läinud kasutajal keeruliseks mõista, kui palju kulud tõusevad konkreetse lennunõudefirma puhul, mis teeb nõude esitamiseks õige firma valimise ebamugavaks.

Võtsime initsiatiivi ning testisime 10 erinevat juhtumit välismaiste kompensatsioonifirmadega. Esitame kogusumma numbrites – teie lõplik kompensatsioon näitab raha, mis saate kätte pärast kõikide kulude maha arvestamist. Nii on võimalik näha seda, mis summa kätte saadakse pärast teiste kulude nagu teenustasu, üldhaldustasude ning käibemaksu mahaarvestamist.

Kellelt lennu hilinemise hüvitist küsida?

Esimene asi, mida teha enne kompensatsiooni küsimist on veenduda, et antud firma on registreeritud õigusbüroo. Registreeritud õigusbüroo võib tuua kaasa eelise, et teie päring on kindlustatud pankroti vastu ning firma on valitsuse poolt järele valvatud. Registreeritud õigusbürooga probleemide tekkimisel võib järelvalve autoriteedile esitada kaebuse firma kohta, ning valitsus aitab teid.

Kui firma on nõuete farmer või asub eksootilises asukohas, võib esineda probleeme. On firmasid (affiliate firmad), kes väidavad, et aitavad teid kompensatsiooniga pika hilinemise puhul, kuid tegelikuses koguvad nad teie isikuandmeid läbi veebilehe ning müüvad neid registreeritud õigusbüroole või esindajatele. Selliste nõuetega tegelevaid esindusfirmasid ei ole palju.

Mis on teie õigused Euroopa lennureisijana?

Euroopa Liidu regulatsioon No. 261/2004 ütleb, et reisijatel on 3+ tunni pikkuste hilinemiste, enne vähemalt 2 nädalat etteteatamata lendude tühistamise, lendude ülereserveerimise ning ühenduslennust maha jäämise puhul õigus kuni 600 euro suuruse kompensatsioonini.

Et tühistatud, hilinenud või ülereserveeritud lennu puhul saaks kompensatsiooni küsida, peab olukorras otseselt süüdi olema lennufirma ning mitte mõni väline tegur nagu näiteks äärmuslikud ilmatingimused või muu force majeure.

Vahetevahel on keeruline küsida kompensatsiooni otse lennufirmalt. Tihti lükatakse nõue tagasi või ei vastata kliendi kirjale üldse. Ehk kui mure iseennast ei lahenda, siis kompensatsioonifirmad on olemas, et aidata teil raha tagasi saada – tihti ka võimalikult lühida aja jooksul.

Firmade Airhelp, Fairplane, Claim4Flights ja Bott and Co hindade võrdlus

Esmalt tuleks mainida, et kõik eelnimetatud kompensatsioonifirmad pakuvad kliendile head abi, mis on seotud rohke tööga, et klientide õigused lennureisijatena saaksid kaitstud. Alates aastast 2019 on mitu teenusepakkujat kasutusele võtnud uued hinnasüsteemid, nagu näiteks:

Kogu hind üle 50% kohtus esindamiseks. Süsteemid, mille hinnavahemik on 25% ja 50% vahel.-Üldhaldustasu £25 Mõnikord on raske mõista allahindluse ja voucher’i süsteeme. Paljud lennukompensatsioonifirmad reklaamivad oma hindasid protsentides. Lihtsam on siiski kasutajatel absoluutsete numbritega arveldada. Leidsime, et on ausam, kui kasutaja teab ette raha, mida ta täpsemalt maksma peab.

EL 261 seaduse järgi makstakse kompensatsioon eurodes, seega oleme me kalkuleerinud ligikaudse saadava kompensatsiooni eurodes, pärast kursside vahetust naeladest (£) eurodeni (€). See uuring koostati 1. jaanuaril 2019

Airhelp lennuhüvitis

Firma AirHelp küsib 25% teenustasuna ja 25% (koos käibemaksuga) kohtutoimingute tasuna, kui juhtum viiakse kohtusse.

Nende hinnakirjas on kirjas: “…kui AirHelp on edukas õigluse pakkumises teenusena ning klient saab kompensatsiooni, siis on AirHelp’il õigus küsida teenustasu, mis arvestatakse maha lennukompensatsioonist.”Lisaks ka “…kohtutoimingute tasu arvestatakse maha lennukompensatsioonist lisaks teenustasule.”

“Muude nõuete puhul peale EC 261 nõuete, kus kliendil on õigus kompensatsioonile vahemikus 501 kuni 600 EUR, maksab klient 150 EUR teenustasu” ja “…kui alustatakse kohtuasi, et pakkuda õiglust teenusena, milles kliendil on õigus 600 EUR kompensatsionile, maksab klient 150 EUR kohtutoimingute tasu.”

See tähendab, et kui asi viiakse kohtusse, siis küsivad nad miinimum 50% oma teenuse eest. Seega jääb teile kätte vaid 50% summast, ning seda ka ainult siis, kui veab. Trustpilotis leidub palju arvustusi AirHelp’ist, kus räägitakse vahendustasudest, teenusest endast, töökohtadest AirHelp’is ning AirHelp’i mobiilirakendusest.

Klientidele, kes toimetavad läbi Online Travel Agency (OTA), või ükskõik millise muu ettevõtete lepingu, võidakse küsida summat, mis on võrdne teenustasu ja kohtutasu summaga, ehk kuni 50%.

Kõik informatsioon Airhelpi hindade kohta on võetud hinnakirjast “Published: 2018.02.01”, ning vaadatud 3. jaanuar 2019.

Bott & Co esindustasu

Bott and Co küsivad 25% + käibemaksu kogu kompensatsiooni summast ning £25 reisija kohta üldhalduskulu, juhul kui kohtuasi võidetakse.

Fairplane kaudu lennufirma peale kaebamine

Fairplane küsib £25 üldhaldus kulu, pluss 25% ja käibemaksu saadud kompensatsioonist. Nende teenus põhineb “pole võitu, pole kulusid” poliitikal.

Kui küsida, milline on kõige soodsam teenusepakkuja firmade Airhelp, Fairplane, Claim4Flights, Bott and Co. või Claim Flights, siis on ilmne, et Claim Flights on esikohal kõige soodsama lennukompensatsioonifirmana. Claim Flights ei küsi lisakulusid, isegi kui alustatakse kohtuasi.

Voucherid, kupongid, allahindlused, mida lennufirma pakub hüvituseks

Meie teadmiste järgi ei ole konkureerivatel firmadel mingit sorti vouchereid. Kõigest Airhelpi kupongid näivad olemas olevat ning võivad olla antud reisibüroodelt klientidele.Maksta on vaja vaid võidu korral, ehk ei mingit riski teile

ClaimFlights, nagu ka meie, tegutseb “pole võitu – pole kulusid” poliitikaga. Kui kompensatsiooni ei saada, siis ei maksa te mitte midagi, seega saab nõuet oma õigustele esitada riskivabalt.Isegi kui olete kõhelnud oma õiguste kaitsmises lennufirma vastu, sest soovite vältida lisakulude riski, siis esitage nõue ClaimFlights’iga.

Näide 600 € suurusest nõudest ja teie osast

Kui Claim Flights võidab kohtus, saate te kätte 420 € ning kõik kulud kaetakse nende poolt. Kui jõutakse erakokkuleppele, saate summa vahemikus 0 kuni 420 €. Kui kohtuasi kaotatakse, saate te 0 ja ClaimFlights katab kõik kulud. Te ei kanna rahalist riski ning saate lisaks ekspertarvamuse.

Murrangulised kohtuotsused

Viimastel aastatel on ELK tehtud karmid otsused reisijate õiguste valdkonnas mitmeid olulisi muutusi põhjustanud.

Veebruar 2004, määrus 261/2004 (Euroopa Komisjon)Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon töötasid määruse välja selleks, et kehtestada lendude tühistamise ja reisijate lennust mahajätmise kriteeriume ja tingimusi puudutavad reeglid. Need puudutavad ka reisija õigusi olukorras, kus lennufirma ei suuda reisijale tagada kohta klassis, kuhu ta esialgu pileti broneeris. Õigusakt jõustus 2005. aasta veebruaris, aga selles ei viidata lendude hilinemisele.

Detsember 2008, Wallentin-Hermann versus Alitalia (Euroopa Liidu Kohus)Selle juhtumi lahendamisel järeldas Euroopa Liidu Kohus (ELK), et lennuettevõtjad ei saa lennuki hoolduses tekkinud tehnilisi probleeme erakorraliste asjaoludena käsitleda, ning kaotas sellega seaduselünga, mille abil lennuettevõtjad sageli põhjendasid oma keeldumist tühistatud lennu eest hüvitist maksta.

November 2009, Sturgeon versus Condor Flugdienst GmbH (Euroopa Liidu Kohus)Juhtumi lahendamisel otsustas ELK, et hüvitist tuleb kohaldada enam kui kolm tundi väldanud hilinemise korral. Otsuse vaidlustasid British Airways, Lufthansa ja easyJet, väites, et ELK muutis määrusega EÜ 261 paika pandud reegleid (milles ei olnud reguleeritud üle 3 tunni väldanud hilinemisi).Oktoober 2012, liidetud kohtuasjad (a) Nelson versus Lufthansa ja (b)

Kuninganna/TUI Travel/IATA/British Airways/easyJet versus Lennuamet (Euroopa Liidu Kohus)ELK kinnitas uuesti, et üle 3 tunni väldanud hilinemise korral on reisijatel õigus kooskõlas määrusega EÜ 261 hüvitist saada, v.a siis, kui on tegemist erakorraliste asjaoludega, mida lennuettevõtja ei saa kontrollida. Kohus otsustas ka, et nõue reisijatele üle kolme tunni väldanud hilinemise korral hüvitist maksta ei ole Montreali konventsiooniga vastuolus.Hea uudis on, et selle kohtuotsuse muutmine on äärmiselt ebatõenäoline, kuna ELK suurkoja otsuste vastu ei saa apellatsioonikaebust esitata. Juhtumil oli väga oluline roll tarbijate ja lennuettevõtete vahelise olukorra selgemaks muutmisel. Lennuamet (LA) ja teised Euroopa ametiasutused pidid oma reisijaportaalid ajakohastama ning lisama sinna teabe reisijate õiguste kohta.

September 2013, Jeff ja Joyce Halsall versus Thomas Cook (Staffordshire, Ühendkuningriik)LA andmetel oli see esimene juhtum, milles määrusele EÜ 261 tuginedes võit saadi. Halsallid kaebasid Thomas Cooki kohtusse selle eest, et viimane põhjendas hilinemist erakorraliste asjaoludega, kuigi hilinemise tegelikuks põhjuseks olid lennukiga seotud mehaanilised probleemid. Kohtunik lükkas Halsallide hagi tagasi, kuid pärast määrusest EÜ 261 teada saamist esitasid viimased apellatsioonkaebuse ning seljatasid kohtus oma vastase.

Veebruar 2013, Air France versus Heinz Gerke Folkerts (Euroopa Liidu Kohus)Selle juhtumi lahendamisel otsustas ELK, et kui lend hilineb vähem kui 3 tundi, aga saabumine lõppsihtkohta hilineb selle tõttu rohkem kui 3 tundi, siis on reisijal õigus määruse EÜ 261 alusel hüvitist saada.Folkerts pidi Bremenist Pariisi ja São Paulo kaudu Paraguaysse lendama. Tema Air France’i lend Bremenist Pariisi hilines 2,5 tundi. Folkerts jäi seetõttu maha lennust, millega ta oleks pidanud Pariisist edasi São Paulosse lendama. Kuigi Air France reserveeris talle koha hilisemale lennule samasse sihtkohta, tähendas algsest jätkulennust mahajäämine Folkertsi jaoks seda, et ta jõudis Paraguaysse 11 tundi hiljem, kui esialgu planeeritud.

Hüvitiste taotlemise aegumistähtaeg

Perioodi, mille jooksul võib lennu hilinemise, tühistamise või ülebroneerimise eest hüvitist taotleda, määravad ELi liikmesriigid oma seadustega.See otsus põhineb 2012. aasta novembris tehtud lahendil, milles väideti, et EÜ määruse 261 artiklites 5 ja 7 kehtestatud hüvitismeetmed jäävad Varssavi ja Montreali konventsioonide rakendusalast välja. Teisisõnu, Varssavi konventsiooni artiklis 29 ja Montreali konventsiooni artiklis 35 sätestatud kaheaastane aegumistähtaeg ei kuulu kohaldamisele.

Kas lend viidi läbi erineva firma poolt, kui firma, kes reserveeris koha? Võimalik, et peate küsima kompensatsiooni firmalt, kes teile pileti müüs

Hiljuti jõudis Euroopa Kohus otsusele, et juhtumite korral, kus lendu korraldab pileti müünud lennufirmast erinev firma, võib pileti müünud firmat võtta vastutavaks tõrgetele juhul, kui olukord vastab kindlatele tingimustele.

Põhiliseks Euroopa Kohuse seisukohta toetavaks argumendiks, kellele konkurendid olid refereeritud Landgericht Hamburgi poolt, olid juhtumid, mis vastasid eelnimetatud tingimustele (näiteks pikaajalised wet lease tüüpi lepingud lennufirmade vahel).Lennufirma, mis langetab otsuse jätkata lendu ning tegeleb selle planeerimisega, kuulub endiselt töötava lennuettevõtte definitsiooni alla, mis on vastuoluline selle termini üldkasutusliku tähendusega.

Näiteks TUIFly

Reisija Wirth ja tema kolm reisikaaslast esitasid nõude otse lennuettevõttele Thomson Airways ning mitte piletimüüjale TUIFly – nende lend hilines märkimisväärselt ning regulatsiooni 261/2004 järgi oli neil õigus rahalisele kompensatsioonile. Thomson Airways liisis lennuki koos meeskonnaga (wet lease) TUIFly-le ning reisijate seisukohast on Thomson Airways tõrkes süüdi.Tavakorras selliste juhtude käsitlemisel on esitada nõue lennufirmale, kes viivad otseses mõttes lendu läbi, ehk juhivad lennukit. Thomson Airways hooldab lennukit, palkab meeskonna ja seega on mõistuspärane arvata, et nemad vastutavad kõikide lennuga seotud probleemide eest.

Siiski on pärast põhjalikku uuringut selgunud, et TUIFly ja Thomson Airwaysi vahelises lepingus on selgelt kirjas, et mitmed tähtsad protsessid nagu reisijate turvalisus, pardateenused, maapealne käsitlemine, koha reserveerimine ja autoriseerimise saamine jäävad piletimüüja TUIFly kohustusteks ning polnud allhanke korras tellitud Thomson Airways’ilt. See kriitiline fakt tähendas, et isegi kui Thomson Airways oli märgitud kui lennufirma, kes tegeleb kohtade reserveerimiste ja piletitega, siis TUIfly täitis endiselt töötava lennuettevõtte rolli, mis tõi neile ka kaasa operatiivse lennuettevõtte kohustused reisijatele.

Kohtuotsusest on tähtsaks tõsiasjaks õppida see, et lennufirma, mille vastu saab õiguslikult esitada nõude varieerub juhtumipõhiselt, olenedes lepingust.

Andmekaitse reeglid

Andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas töödeldakse veebilehe kaudu pakutava teenuse („Teenus“) kasutaja („Kasutaja“) isikuandmeid.

Isikuandmete vastutav töötleja on Helpflight OÜ, registrikood 12987905, aadress Harju maakond, Tallinn, Peterburi tee 2, 11415 (“Helpflight”).

Milliseid isikuandmeid kogume

Teenuse pakkumiseks võime koguda veebilehel Kasutaja lennu alg- ja lõpp-punkti asukoha, reisi alguse kuupäeva, vahepeatused, lennu probleemi, lennu numbri, hilinemise pikkuse lõppsihtkohas, lennuprobleemi põhjenduse, nime, e-posti ja muu lisainfo, mis Kasutaja meile Teenuse pakkumise käigus ise annab.

Samuti võime koguda Kasutaja reisibroneeringu, lennupiletid, koopia id-kaardist või passist ning pangakonto andmed kui seda nõuab lennufirma või lennunõudest tulenev vastavalt pädev Euroopa Liidu riigi tarbijakaitseamet.

Lisaks kogub Helpflight isikuandmeid küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiate kaudu, mille kohta saab täpsemalt lugeda Küpsiste teavitusest.

Millisel eesmärgil kogume isikuandmeid

Helpflight töötleb isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

  • Teenuse pakkumiseks Kasutajale,
  • päringutele vastamiseks,
  • Veebilehe haldamiseks ja teenuste pakkumiseks,
  • Helpflight kasutustingimuste tagamiseks ja täitmiseks,
  • Teenuse arendamiseks.

Isikuandmetele ligipääs ja edastamine

Helpflighti töötajatel on ligipääs isikuandmetele, kui see on vajalik nende töökohustuste täitmiseks.

Helpflight võib edastada Kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele kui see on vältimatult vajalik Teenuse edukaks pakkumiseks. Sellised kolmandad osapooled on eelkõige lennufirmad ning erinevate riikide tarbijakaitseametid.

Helpflight võib edastada informatsiooni Kasutaja kohta pädevatele riigiasutustele kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmeid hoiustatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidus. Me võime edastada isikuandmeid ka USA-sse, kuid vaid nendele ettevõtetele, kes on liitunud Privacy Shield lepinguga, millega on tagatud piisav turvalisuse tase. Nõudeid registreerime ja kirjavahetuse säilitame tarkvaras Freshdesk, mille privaatsuspõhimõtetega võite tutvuda siin: https://freshdesk.com/gdpr.

Helpflight on rakendanud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed tagamaks isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

Kui toimub isikuandmete rikkumine ning selline rikkumine võib endast kujutada kõrget riski Kasutaja privaatsusele, teavitab Helpflight Kasutajat ning vastavaid ametiasutusi rikkumisest.

Õigused

Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, neile juurde pääseda ning vajadusel esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise osas.

Kasutaja võib nõuda isikuandmete kustutamist, mille järel Helpflight teavitab isikuandmete kustutamise tingimustest ja tähtajast. Helpflight ei kustuta isikuandmeid, kui nende säilitamiseks on õiguslik alus.

Kasutajal on õigus saada isikuandmeid, mida ta on Helpflight’ile esitanud masinloetaval kujul ning edastada sellised andmeid teisele andmetöötlejale.

Kasutajal on igal ajal õigus võtta tagasi nõusolek, mille ta on andnud oma isikuandmete töötlemiseks.

Oma õiguste teostamiseks palume esitada Helpflight’ile digiallkirjastatud avaldus meiliaadressil info@helpflight.com.

Isikuandmete säilitamine

Kasutaja isikuandmeid säilitatakse nii kaua kuni

  • Kasutaja lennuhüvitis edukalt sisse nõutakse,
  • Kasutaja nõue lennuhüvitise saamiseks ära langeb,
  • Kasutaja lennuhüvitise nõue pole lahenenud kolme aasta jooksul

Teenuse eest esitatud arve säilitatakse seitse aastat tulenevalt raamatupidamise seadusest.

Teenuse pakkumiseks allkirjastatud volikiri säilitatakse kolm aastat nõuete esitamise aegumiseni.

Isikuandmeid võidakse säilitada anonümiseeritud kujul statistika ja analüüside koostamiseks.

Vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kokkuleppeni jõudmiseni või kuni aegub nõuete esitamise tähtaeg.

Muud tingimused

Kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku, siis võib Helpflight saata Kasutaja meiliaadressile otseturustuse teateid. Kasutaja saab nõusoleku otseturustuse teadete saamiseks igal ajal tagasi võtta.

Isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse korral palume pöörduda meiliaadressil info@helpflight.com. Kasutajal on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee.

Helpflight’il on igal ajal õigus oma andmekaitsetingimusi muuta teavitades sellest oma Veebilehel.