folder Kategooria Lennuabi
Andmekaitse reeglid
access_time 3 min. lugemine

Andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas töödeldakse veebilehe kaudu pakutava teenuse („Teenus“) kasutaja („Kasutaja“) isikuandmeid.

Isikuandmete vastutav töötleja on Helpflight OÜ, registrikood 12987905, aadress Harju maakond, Tallinn, Peterburi tee 2, 11415 (“Helpflight”).

Milliseid isikuandmeid kogume

Teenuse pakkumiseks võime koguda veebilehel Kasutaja lennu alg- ja lõpp-punkti asukoha, reisi alguse kuupäeva, vahepeatused, lennu probleemi, lennu numbri, hilinemise pikkuse lõppsihtkohas, lennuprobleemi põhjenduse, nime, e-posti ja muu lisainfo, mis Kasutaja meile Teenuse pakkumise käigus ise annab.

Samuti võime koguda Kasutaja reisibroneeringu, lennupiletid, koopia id-kaardist või passist ning pangakonto andmed kui seda nõuab lennufirma või lennunõudest tulenev vastavalt pädev Euroopa Liidu riigi tarbijakaitseamet.

Lisaks kogub Helpflight isikuandmeid küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiate kaudu, mille kohta saab täpsemalt lugeda Küpsiste teavitusest.

Millisel eesmärgil kogume isikuandmeid

Helpflight töötleb isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

  • Teenuse pakkumiseks Kasutajale,
  • päringutele vastamiseks,
  • Veebilehe haldamiseks ja teenuste pakkumiseks,
  • Helpflight kasutustingimuste tagamiseks ja täitmiseks,
  • Teenuse arendamiseks.

Isikuandmetele ligipääs ja edastamine

Helpflighti töötajatel on ligipääs isikuandmetele, kui see on vajalik nende töökohustuste täitmiseks.

Helpflight võib edastada Kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele kui see on vältimatult vajalik Teenuse edukaks pakkumiseks. Sellised kolmandad osapooled on eelkõige lennufirmad ning erinevate riikide tarbijakaitseametid.

Helpflight võib edastada informatsiooni Kasutaja kohta pädevatele riigiasutustele kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmeid hoiustatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidus. Me võime edastada isikuandmeid ka USA-sse, kuid vaid nendele ettevõtetele, kes on liitunud Privacy Shield lepinguga, millega on tagatud piisav turvalisuse tase. Nõudeid registreerime ja kirjavahetuse säilitame tarkvaras Freshdesk, mille privaatsuspõhimõtetega võite tutvuda siin: https://freshdesk.com/gdpr.

Helpflight on rakendanud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed tagamaks isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

Kui toimub isikuandmete rikkumine ning selline rikkumine võib endast kujutada kõrget riski Kasutaja privaatsusele, teavitab Helpflight Kasutajat ning vastavaid ametiasutusi rikkumisest.

Õigused

Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, neile juurde pääseda ning vajadusel esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise osas.

Kasutaja võib nõuda isikuandmete kustutamist, mille järel Helpflight teavitab isikuandmete kustutamise tingimustest ja tähtajast. Helpflight ei kustuta isikuandmeid, kui nende säilitamiseks on õiguslik alus.

Kasutajal on õigus saada isikuandmeid, mida ta on Helpflight’ile esitanud masinloetaval kujul ning edastada sellised andmeid teisele andmetöötlejale.

Kasutajal on igal ajal õigus võtta tagasi nõusolek, mille ta on andnud oma isikuandmete töötlemiseks.

Oma õiguste teostamiseks palume esitada Helpflight’ile digiallkirjastatud avaldus meiliaadressil info@helpflight.com.

Isikuandmete säilitamine

Kasutaja isikuandmeid säilitatakse nii kaua kuni

  • Kasutaja lennuhüvitis edukalt sisse nõutakse,
  • Kasutaja nõue lennuhüvitise saamiseks ära langeb,
  • Kasutaja lennuhüvitise nõue pole lahenenud kolme aasta jooksul

Teenuse eest esitatud arve säilitatakse seitse aastat tulenevalt raamatupidamise seadusest.

Teenuse pakkumiseks allkirjastatud volikiri säilitatakse kolm aastat nõuete esitamise aegumiseni.

Isikuandmeid võidakse säilitada anonümiseeritud kujul statistika ja analüüside koostamiseks.

Vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kokkuleppeni jõudmiseni või kuni aegub nõuete esitamise tähtaeg.

Muud tingimused

Kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku, siis võib Helpflight saata Kasutaja meiliaadressile otseturustuse teateid. Kasutaja saab nõusoleku otseturustuse teadete saamiseks igal ajal tagasi võtta.

Isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse korral palume pöörduda meiliaadressil info@helpflight.com. Kasutajal on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee.

Helpflight’il on igal ajal õigus oma andmekaitsetingimusi muuta teavitades sellest oma Veebilehel.

Juriidika

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Cancel Saada kommentaar