Lennureisija õigused Euroopas

Kompensatsiooni taotlemise kord ja alus

EÜ määrus 261

EÜ määrus 261 (EÜ 261) on lennureisijate õigusi puudutav õigusakt, mida peavad järgima kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Valdav enamus HelpFlighti nõudeid puudutavad just Euroopa Liidu õigusruumi.

EÜ 261 sätestab, et lennu tühistamise või ülebroneerimise korral (v.a siis, kui lennu tühistamise põhjuseks on erakorralised asjaolud, mis ei allu lennuettevõtja kontrollile) tuleb reisijatele rahalist hüvitist maksta. Lisaks otsustas Euroopa Liidu Kohus (ELK) 2012. aastal, et rahalist hüvitist on õigus saada ka reisijatel, kelle lend jõuab kohale kolmetunnise või pikema hilinemisega (v.a siis, kui hilinemise põhjuseks on erakorralised asjaolud, mis ei allu lennuettevõtja kontrollile).

Otsuse peamine eesmärk oli reisijate õigusi terves Euroopas paremini kaitsta ja ühtlustada liikmesriikide õigusakte. Alates määruse jõustumisest 2005. aastal on ELKs tehtud lennuettevõtjate vastu mitmeid murrangulisi otsuseid, mis on lennureisijate õiguste valdkonda märkimisväärselt muutnud.

Millistel juhtudel määrust 261 kohaldatakse?

Lennureisijate õigusi reguleeriv määrus võib kohati segadusse ajada ja sealt võib vasturääkivusi leida. Seetõttu ongi raske aru saada, millal teil on õigus hüvitist saada ja millisele hüvitisele teil õigus on. Lennufirmadel on seaduslik kohustus teid nendest õigustest teavitada, aga sageli ei tee nad seda piisavalt põhjalikult. Mis on selle tulemus? Alla 1% reisijatest saavad hüvitist, millele neil õigus on!

Kus määrust kohaldatakse?

Kuna EÜ 261 on Euroopa õigusakt, siis kehtib see ainult ELi õhuruumis. Samas ei pea hüvitise nõudmiseks olema ELi kodanik. Kui teie lend väljub ükskõik millisest ELis asuvast lennujaamast või saabub ükskõik millisesse ELi lennujaama (või Islandilt, Norrast või Šveitsist), siis võib teil olla õigus saada rahalist hüvitist juhul, kui teie lend on üle broneeritud, see tühistatakse või see hilineb enam kui kolm tundi.

Ja nüüd inimkeeles

Mida peaksid lennukiga lennates teadma?

Liikuvate sõidukitega on alati see häda, et need võivad hilineda või katki olla. Lennuki hilinemised, reisi tühistused, mingil põhjusel lennukist mahajätmine või kaotatud reisikohver – kõik need on stressirohked olukorrad, eriti kui sa pole kursis oma õigustega.

Helpflight on seadnud oma missiooniks aidata reisjatel mõista ja tunda oma õigusi lennukiga reisijana, et tunneksid end terve reisi vältel kindlalt ning mistahes probleem lennujaamas leiaks kiirelt lahenduse.

Lennu ärajäämise kompensatsioon

Paljud inimesed kahjuks isegi ei tea, et neil on võimalik lennu ärajäämise või hilinemise eest saada kompensatsiooni. Euroopa Liidu seadusandluse EC 261 järgi on see tegelikkuses võimalik.

Võta teadmiseks, et isegi kui sinu ärajäänud lennukiga reis toimus aastaid tagasi, on sul võimalik ikkagi saada tagasi kaotatud raha või kompensatsioon. Kui sinu hilinenud, ärajäänud või ülebroneeritud lend toimus viimase 3 aasta jooksul, on sul võimalik ikkagi saada kuni 600 eurot kompensatsiooni, olenevalt reisi distantsist. Siinkohal on oluline tähelepanu pöörata nendele küsimustele:

  • Kas sinu lend algas või lõppes Euroopa Liidu alal Euroopa lennufirmaga?
  • Kas sa hilinesid oma sihtkohta üle 3 tunni?
  • Kas lennufirma oli süüdi lennuki hilinemises?

Kui vastasid nendele küsimustele jaatavalt, on suur tõenäosus, et saad kompensatsiooni. Muidugi tegelikkuses ei piirdu lennu kompensatsiooni saamine nende küsimustega. Muide, kompensatsiooni taotlemiseks ei pea olema Euroopa Liidu kodanik.

Lend on ülebroneeritud

Kui lend on ülebroneeritud, ei tohiks sa loovutada oma istet ning sellega leppida. Euroopa Liidus on võimalik saada ülebroneeritud lennu puhul kuni 600 eurot kompensatsiooni. Sel juhul peab lennufirma olema seda teavitanud vähemalt 14 päeva enne lendu. Kui lennufirma teavitab sind rohkem kui 2 nädalat ette, ei ole võimalik kompensatsiooni saada.

Samuti on siinkohal oluline tähelepanu pöörata eelnevalt mainitud punktidele, et kas lend toimus Euroopa Liidu alal ja lennukil ning kas lennufirma on nendes probleemides ka otseselt süüdi.

Hilinenud või kadunud pagas

Hilinenud, rikutud või kadunud pagas võib tekitada üsnagi palju ebamugavust. Kui pagas jääb kontrolli käigus saamata või lennureisi vältel kannatada saanud, on võimalik samuti saada kuni 600 euro väärtuses kompensatsiooni. Selleks tuleb esitada lennujaamas avaldus lennufirmale. Helpflight ei tegele pagasiga.

Erinevatel lennufirmadel on erinevad ajavahemikud, millal on võimalik rikutud, hilinenud või kadunud pagasist teavitada. Seetõttu on oluline see üle kontrollida oma kasutatavast lennufirma kodulehelt.

Kui oled lennujaamast juba lahkunud ning avastad alles siis, et pagasi sisu on kahjustatud või kaduma läinud, tuleb ühendust võtta ja teavitada juhtumist lennufirma pagasiteenindusele. Vaid nemad saavad aidata. Teata ka kindlustusseltsile.

Kuidas taotleda lennukompensatsiooni?

Leia oma toimunud lennu andmed, isikut tõendav dokument ja muu oluline dokumentatsioon lennufirma poolt, mis tõestab lennu hilinemist või ärajäämist. Sa võid ühendust võtta lennufirmaga, kuid see võib kohati olla stressirohke ja aeganõudev. Seetõttu oleks mõistlik hoopiski võtta ühendust ettevõttega, kelle eksperdid tegelevad spetsiaalselt lennu kompensatsioonide väljastamisega, mistõttu on kogu taotlemisprotsessi kiirem ning riskivaba. Helpflight on Eesti vanim ja usaldusväärseim lennukompensatsioonide lahendaja. Hoolitseme lennufirmaga seotud paberimajandusega ise ning hoiame sind kursis kogu protsessiga. Tagame sulle kompensatsiooni saamise kiirelt ja isegi, kui lennuhüvitus mingil põhjusel tagasi lükatakse, ei pea sa midagi tasuma.


Eelmine lehekülg Järgmine lehekülg