Lennureisijate õigused | Kompensatsioon kui lend hilineb

Lennureisija õigused

Kompensatsiooni taotlemise kord ja alus.

EÜ määrus 261

EÜ määrus 261 (EÜ 261) on lennureisijate õigusi puudutav õigusakt, mida peavad järgima kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Valdav enamus HelpFlighti nõudeid puudutavad just Euroopa Liidu õigusruumi.

EÜ 261 sätestab, et lennu tühistamise või ülebroneerimise korral (v.a siis, kui lennu tühistamise põhjuseks on erakorralised asjaolud, mis ei allu lennuettevõtja kontrollile) tuleb reisijatele rahalist hüvitist maksta. Lisaks otsustas Euroopa Liidu Kohus (ELK) 2012. aastal, et rahalist hüvitist on õigus saada ka reisijatel, kelle lend jõuab kohale kolmetunnise või pikema hilinemisega (v.a siis, kui hilinemise põhjuseks on erakorralised asjaolud, mis ei allu lennuettevõtja kontrollile).

Otsuse peamine eesmärk oli reisijate õigusi terves Euroopas paremini kaitsta ja ühtlustada liikmesriikide õigusakte. Alates määruse jõustumisest 2005. aastal on ELKs tehtud lennuettevõtjate vastu mitmeid murrangulisi otsuseid, mis on lennureisijate õiguste valdkonda märkimisväärselt muutnud.

Millistel juhtudel määrust 261 kohaldatakse?

Lennureisijate õigusi reguleeriv määrus võib kohati segadusse ajada ja sealt võib ka vasturääkivusi leida. Seetõttu ongi raske aru saada, millal teil on õigus hüvitist saada ja millisele hüvitisele teil õigus on. Lennufirmadel on seaduslik kohustus teid nendest õigustest teavitada, aga sageli ei tee nad seda piisavalt põhjalikult. Mis on selle tulemus? Alla 1% reisijatest saavad hüvitist, millele neil õigus on!

Kus määrust kohaldatakse?

Kuna EÜ 261 on Euroopa õigusakt, siis kehtib see ainult ELi õhuruumis. Samas ei pea hüvitise nõudmiseks olema ELi kodanik. Kui teie lend väljub ükskõik millisest ELis asuvast lennujaamast või saabub ükskõik millisesse ELi lennujaama (või Islandilt, Norrast või Šveitsist), siis võib teil olla õigus saada rahalist hüvitist juhul, kui teie lend on üle broneeritud, see tühistatakse või see hilineb enam kui kolm tundi.