Oro keleivių teisės

Pretenzijos pateikimo tvarka ir pagrindai.

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 yra su oro keleivių teisėmis susijęs teisės aktas, kurį privalu vykdyti visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms. Žymi dalis bendrovės „Helpflight“ reikalavimų yra susiję su Europos Sąjungos teisine erdve.

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 nustato, kad jeigu skrydis buvo atšauktas arba perpildytas (išskyrus tuomet, jeigu skrydis buvo atšauktas susidarius ypatingoms aplinkybėms, kurių skrydžių bendrovė negali kontroliuoti), keleiviams turi būti išmokėta piniginė kompensacija. Be to Europos Sąjungos Teisingumo teismas 2012 m. sprendime nurodė, kad piniginę kompensaciją turi teisę gauti keleiviai, kurių skrydis pasiekia numatytą vietą po trijų arba daugiau valandų vėlavimo (išskyrus, jeigu buvo susidariusios ypatingos aplinkybės, kurių skrydžių bendrovė negalėjo kontroliuoti).

Pagrindinis sprendimo tikslas buvo geriau saugoti keleivių teises visoje Europoje ir suvienodinti valstybių narių teisės aktus. Nuo 2005 m., kai įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, Europos Teisingumo Teismas priėmė kelis svarbius su skrydžių bendrovių prievolių vykdymu susijusius sprendimus, kurie ryškiai pakeitė oro keleivių teisių sritį.

Kokiais atvejais yra taikomas Reglamentas (EB) Nr. 261/2004?

Oro keleivių teises reguliuojantis reglamentas yra gana sudėtingas, jame galima rasti prieštaravimų. Todėl gana sunku suprasti, kokiais atvejais turite teisę gauti kompensaciją ir į kokią kompensaciją turite teisę. Skrydžių bendrovių pareiga jus informuoti apie keleivių teises, tačiau dažnai jos šios pareigos neatlieka pakankamai gerai. Koks rezultatas? Mažiau nei 1 proc. keleivių gauna jiems priklausančią kompensaciją.

Kokiais atvejais yra taikomas minėtas reglamentas?

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 yra Europos Bendrijos teisės aktas, todėl galioja tik ES oro erdvėje. Norint gauti kompensaciją nebūtina būti ES piliečiu. Jeigu jūsų lėktuvas turi pakilti iš bet kokio ES esančio oro uosto arba atvyksta į ES oro uostą (taip pat Islandiją, Norvegiją ar Šveicariją), jūsų turite teisę gauti piniginę kompensaciją, jeigu jūsų skrydis buvo perpildytas, atšauktas arba vėluoja daugiau nei tris valandas.